Het dorpshuis

De Binder
Op 27 november 2013 was de oplevering van het gebouw ‘MFC de Binder’. De officiële opening was op 7 maart 2014. Iedereen in Gramsbergen kan dus nu gebruik maken van de faciliteiten die de Binder te bieden heeft. Maar De Binder, het Dorpshuis, Harry, hoe zit het nu eigenlijk?
MFC de Binder is het gebouw met alle participanten zoals de bibliotheek, dokter, fysiotherapie, Carinova en het kinderdagverblijf. Het Dorpshuis is ook één van de participanten. Het beheer en de verhuur van de zalen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Dorpshuis. De horeca activiteiten heeft het Dorpshuis middels een pachtconstructie uitbesteed aan Harry Pelgröm.

Het Dorpshuis
Het Dorpshuis heet officieel ‘Stichting Gramsbergen voor sociaal en cultureel werk’. Deze stichting is opgericht in 1956 en heeft geresulteerd in het oude dorpshuis. In de oude statuten valt te lezen dat deze stichting zich samengevat tot doel heeft gesteld om: Ten dienste te staan van de bevolking van Gramsbergen en omliggende buurtschappen. Dit doel wilde zij bereiken door ‘het stichten en in stand houden van een dorpscentrum en dit ter beschikking te stellen van personen, verenigingen en andere instellingen’. Bijna zestig jaar later, heeft onze stichting nog steeds hetzelfde doel.

Voorstellen bestuur
In de afgelopen twee jaren hebben er verschillende wisselingen binnen het bestuur plaatsgevonden. Op dit moment bestaat het bestuur uit Harm Potze (voorzitter), Henriët Vasse (penningmeester), Truus Zweers, Jannes Reinders, Bea Passies en Kariene Ensink (secretaris). Henk Steenbergen is contactpersoon tussen het Bestuur en de vereniging MFC Gramsbergen en Stichting Vrienden van het dorpshuis. Hij heeft een adviserende rol. Sinds het nieuwe gebouw ‘bemoeit’ de gemeente zich niet meer met Het Dorpshuis en wij moeten nu ‘onze eigen broek ophouden’. De afgelopen periode heeft er veel tijd in gezeten om dit allemaal op de rit te krijgen. Daarnaast brengt een nieuw pand ook nieuwe dingen met zich mee. Verwarmingssystemen, luchtcirculatie, te warm, te koud, te tochtig. Er hebben in het afgelopen half jaar heel wat telefoontjes plaatsgevonden met verschillende bedrijven. Ina de Bruin, Fennie Hekman en Albert van der Veen hebben er veel tijd en energie in gestoken om alle ruimten zo comfortabel mogelijk te laten zijn voor de gebruikers.

Aankleding
We zijn heel blij met de recente veranderingen en aanpassingen die we hebben kunnen doen in de zalen. De ruimten waren licht, maar we hoorden vaak terug dat ze steriel en ongezellig aandeden. Dijk Natural Collections heeft totaal kosteloos decoratiemateriaal ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers, Johan van 't Holt, Gerrit- JanSnoeijink, Rieks Withaar, Henk Ekkelenkamp, Bert Jan Ramaker en Roelof Amsink, druk geweest met het maken en verven van lambrisering. Dit breekt de hoge muren en doet warmer aan. Ten slotte staan op de wanden nu prachtige afdrukken van foto’s van Gramsbergen en omgeving, die Dianne de Goeijen speciaal hiervoor belangeloos gemaakt heeft. De stichting Vrienden van het Dorpshuis heeft deze fotowanden bekostigd. Naast Dijk Natural Collections, Dianne de Goeijen en de vrijwilligers willen wij de donateurs van de Vrienden van het Dorpshuis dan ook heel hartelijk bedanken.

En nu?
Het komende jaar willen wij proberen om als Dorpshuis zichtbaarder te worden voor de bewoners van Gramsbergen. De laatste puntjes worden op de i gezet voor onze eigen website die te vinden is op www.mfcdebinder.nl. Straks houden wij u daar op de hoogte van nieuws, activiteiten en kunt u daar bijvoorbeeld de zaaltarieven vinden. Daarnaast zijn we aan het nadenken over activiteiten die wij kunnen organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen in Gramsbergen. Mocht u daar ideeën over hebben of andere vragen en opmerkingen hebben, benader hiervoor gerust één van de bestuursleden.